For Language Learners

Services

Everyone can learn languages from us, from the childhood to the retirement age . Just for the sake of interest, our youngest client was a 2-year-old boy, the oldest 75-year-old lady. It is suitable for those of you who want to expand and improve their communication skills, grammar ... and learn without stress, shyness and in a friendly spirit . At the same time, you can become acquainted with a different culture as our lecturers are foreign university students who study foreign language teaching at their universities and who come to Prague for practical internships, usually for a period of 2 to 3 months.

The lessons take place individually, all year round, including during the summer months. You will determine the place and time yourself.

According to the current offer you can find on these websites and our social networks, you can study with us the following languages: English, Spanish, Italian, French, Russian, Turkish.

Already more than 100 Czech clients studied languages ​​with us. You can read some references here: REFERENCE

And prices? These are more than favorable, but this does not reflect the quality of teaching. Our prices can be found here: Price list

Types of Services

Individuální výuka

probíhá v místě a v čase, které si sami zvolíte. První hodina je zdarma. Během ní se s lektorem seznámíte a ujasníte si s ním vaše představy a požadavky. Až po této úvodní hodině se rozhodnete, zda si přejete pokračovat, a zda si předplatíte určitý počet hodin.

Intenzivní výuka a výuka "v terénu"

je vhodná zejména během letních prázdnin. Termíny a počet hodin si opět zvolíte sami. Abyste ovšem neseděli například 4 hodiny pouze na jednom místě, vyrazíte s lektorem i do terénu a budete se učit jazyky prakticky dle jednotlivých témat - např. nakupování v obchodě, historie a památky, cestování a doprava apod


Výuka pro děti a žáky

Opět se jedná o individuální výuku. Budete-li ale chtít studovat se svým spolužákem, kamarádem, není to pro nás problém. Ty nejmenší samozřejmě učíme formou hry. Starším žákům pak pomůžeme procvičit si a dovysvětlit probíranou látku ve škole a rozšířit jejich dosavadní znalosti.


Příprava na SSZ z angličtiny

Pokud se trochu obáváte maturity z angličtiny, naši lektoři vám pomohou. I přesto, že se jedná o zahraniční studenty, jsou řádně proškoleni a seznámeni s obsahem a jednotlivými částmi maturitní zkoušky. Proberou s vámi gramatické jevy, poskytnou řadu textů ke čtení, naposloucháte si mluvenou angličtinu. A konverzační témata? Ty s vámi budou neustále procházet. 


Výuka po Skypu

Vyhovuje-li vám výuka přes Skype, vždy se na ni pečlivě připravíme. Požadavkem je jen dobré internetové připojení:-)


Výuka ve školách a firmách

Již od svého počátku umisťujeme zahraniční studenty do mateřských školek, na školy základní a střední. Pro všechny strany je tato spolupráce velmi obohacující. Bude-li mít vaše škola či organizace zájem o zahraniční lektory jazyků, kontaktujte nás.