Podmínky o ochraně osobních údajů

Správcem internetových stránek www.educa-jazykova-skola.eu (dále jen "Web) je Mgr. Lenka Koníčková, Educa-Languages, IČO 8863997.

  • Uživatel po vyplnění jakéhokoliv formuláře souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých na tomto Webu Správce, anebo případně jejími zaměstnanci.
  • Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatelů v rozsahu nezbytném pro využívání nabízených služeb na Webu. Správce se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezila jakékoliv újmě subjektu těchto údajů.
  • Správce zpracovává osobní údaje jakožto správce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
  • Osobní údaje poskytnuté vyplněním formuláře na tomto Webu jsou zpracovány za účelem zpracování konkrétní nabídky služeb, jakož i za účelem dalšího nabízení obchodu a služeb subjektům údajů. Tyto osobní údaje Správce shromažďuje prostřednictvím online formuláře v rozsahu jméno a příjmení, kontaktní údaje, event. další podrobnosti týkající se konkrétní služby.
  • Osobní údaje pro výše uvedené účely jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění těchto účelů, a to automatizovaně i manuálně. Správce nepověří zpracováním osobních údajů třetí osobu a osobní údaje zpřístupní pouze pracovníkům Správce s příslušnou kompetencí s těmito údaji nakládat v souladu s pokyny Správce. Subjekt údajů poskytuje výše uvedené osobní údaje pro stanovené účely dobrovolně.
  • Subjekt údajů má v souladu s ustanovením §12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů zejména právo přístupu k osobním údajům, právo na poskytnutí vysvětlení a právo na nápravu (jako např. blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů).

                                                                                                                                                                                V Králově Dvoře, 1.11.2016