Metodologické kurzy

Připravujeme pro vás nové metodologické kurzy výuky cizích jazyků. Seznámíte se na nich jak s teoretickými, tak praktickými ukázkami nových metod a technik při výuce cizích jazyků.

Účast na kurzech ničím nepodmiňujeme. Můžou se jich účastnit všichni, kteří chtějí obohatit své dosavadní vyučovací metody a techniky. Od vystudovaných učitelů počínaje, po soukromé osoby/lektory konče.

Náš schválený projekt v rámci programu Erasmus+ týkající se přípravy metodologických kurzů ve spolupráci se zahraničními partnery nám k tomu jistě dopomůže.