Náš tým

Mgr. et Mgr. Lenka Koníčková (*1979)  - nejprve vystudovala na ZČU v Plzni obor Sociální a kulturní antropologie, poté obor Politologie a mezinárodní vztahy. Po studiu nastoupila na mezinárodně-právní odbor Ministerstva zahraničních věcí ČR. Nejpřínosnější však pro ni byla práce na zahraničním oddělení Metropolitní univerzity v Praze, kde pracovala na pozici Erasmus koordinátora. Cenné zkušenosti a znalosti ji umožnily založit Educa-Languages.

Bc. Ksenija Košeleva (*1994) - vystudovala University of Latvia, Riga, obor Učitelství anglického a francouzského jazyka. V Educa-Languages pracuje jako lektor anglického, francouzského a ruského jazyka, mentor, metodik. Aktualizuje a vytváří metodologické materiály organizace, evaluační formuláře, aktivně vyhledává nové výukové materiály apod.


Mgr. Olga Zarychta (*1993) - vystudovala University of Maria Curie-Sklodowska, Lublin, Polsko, obor Překladatelství: anglický jazyk, francouzský jazyk. V Educa-Languages pracuje jako lektor anglického a francouzského jazyka, a mentor pro zahraniční studenty.