Naši partneři

K našim partnerským institucím v Praze se řadí zejména mateřské školky, školy a základní a střední, s nimiž rozvíjíme spolupráci na základě smluv o zprostředkování zahraničních lektorů na výuku jazyků. Příprava metodologických kurzů pro učitele v rámci projektu Erasmus+ a naše aktivita Erasmus na školách tuto spolupráce více prohlubují.

Zahraniční spolupráce


Zahraniční spolupráce je založena především na spolupráci se zahraničními univerzitami, se kterými jsme uzavřeli bilaterální smlouvy. V současné době spolupracujeme se 46 univerzitami ze 14 evropských zemí.

Kromě univerzit rozvíjíme spolupráci i s dalšími vzdělávacími institucemi a výukovými centry.