Educa - Languages (2015) vznikla ze snahy umožnit zahraničním vysokoškolským studentům ze zemí EU získat odbornou praxi v podobě praktických stážích v ČR. Začaly jsme proto spolupracovat se vzdělávacími institucemi a umisťovat zahraniční stážisty do mateřských, základních a středních škol.

Nedostatek míst v letních měsících nás přivedl na myšlenku, nabídnout českým zájemcům kvalitní výuku cizích jazyků se zahraničními studenty. Začaly jsme tak nabízet individuální lekce cizích jazyků, které se plně přizpůsobí potřebám zájemce, neboť místo a čas výuky je plně na dohodě mezi lektorem a zájemcem. Naše kurzy jsou určeny především těm, kteří si chtějí zlepšit své gramatické znalosti a konverzační schopnosti, hovořit o tématech z praktického života, najít si nové známé ze zahraničí, dozvědět se něco více o jiné kultuře a navázat takové kontakty, které budou moci využít i v budoucnosti. V současné době pracujeme na dalších projektech na poli vzdělávání.

Již nás navštívilo: 80 zahraničních studentů, ze 45 zahraničních univerzit a 14 evropských zemích.                                   Individuální výukou již prošlo více jak 100 českých zájemců a většina z nich ve výuce pokračuje s dalším lektorem.         Přibližně 30 zahraničních studentů absolvovalo praktickou stáž ve školských zařízeních v ČR.

REFERENCE naleznete zde

SEZNAM PARTNERSKÝCH UNIVERZIT

Mgr. et Mgr. Lenka Koníčková (*1979) - nejprve vystudovala na ZČU v Plzni obor Sociální a kulturní antropologie, poté obor Politologie a mezinárodní vztahy. Po studiu nastoupila na mezinárodně-právní odbor Ministerstva zahraničních věcí ČR. Nejpřínosnější však pro ni byla práce na zahraničním oddělení Metropolitní univerzity v Praze, kde pracovala na pozici Erasmus koordinátora. Cenné zkušenosti a znalosti ji umožnily založit Educa-Languages.

Bc. Ksenija Košeleva (*1994) - vystudovala University of Latvia, Riga, obor Učitelství anglického a francouzského jazyka. V Educa-Languages pracuje jako lektor anglického, francouzského a ruského jazyka, mentor, metodik. Aktualizuje a vytváří metodologické materiály organizace, evaluační formuláře, aktivně vyhledává nové výukové materiály apod.

Mgr. Olga Zarychta (*1993) - vystudovala University of Maria Curie-Sklodowska, Lublin, Polsko, obor Překladatelství: anglický jazyk, francouzský jazyk. V Educa-Languages pracuje jako lektor anglického a francouzského jazyka, mentor.