O nás

Jsme mezinárodní jazyková škola nabízející své služby zejména v Praze. 

Proč mezinárodní? Mezi naše klíčové aktivity, kromě nabídky jazykové výuky, patří i zprostředkování praktických stáží zahraničním studentům/lektorům. Proto spolupráce ze zahraničními institucemi je pro nás stěžejní. Pečlivý výběr našich lektorů, kteří jsou zároveň doporučeni svými univerzitami, zaručuje kvalitu jazykové výuky. Snažíme se tak na jedné straně pomoci vám s cizími jazyky, a na druhé straně pak i zahraničním studentům otestovat si své teoretické znalosti v praxi. 

Může to znít jako otřepaná fráze, ale kvalita, důvěra a přátelská atmosféra jsou u nás na prvním místě. 

Od roku 2015:

  •  více jak 100 českých klientů se učilo jazyky s námi, z nichž 93 % ve výuce pokračuje
  •  80 zahraničním studentům jsme zprostředkovali praktickou stáž
  •  spolupracujeme se 46 zahraničními univerzitami ze 14 evropských zemí.
  • 30 zahraničních studentů absolvovalo praktickou stáž ve školách v ČR

V současné době pracujeme na dalších projektech na poli jazykového vzdělávání.

Mgr. et Mgr. Lenka Koníčková (*1979) - zakladatelka. Nejprve vystudovala na ZČU v Plzni obor Sociální a kulturní antropologie, poté obor Politologie a mezinárodní vztahy. Po studiu nastoupila na mezinárodně-právní odbor Ministerstva zahraničních věcí ČR. Nejpřínosnější však pro ni byla práce na zahraničním oddělení Metropolitní univerzity v Praze. Cenné zkušenosti a znalosti ji umožnily založit Educa-Languages.