O našem projektu

KYPR - 18.3.-23.3.2019

Díky našemu projektu v rámci programu Erasmus+ se náš pracovník z vedení organizace účastnil ve dnech 18.3.-23.3.2019 tréninkového kurzu s názvem: Improving School Management: from Single Person to a Common Strategy. Toto školení pořádala vzdělávací organizace Dorea Education Institut se sídlem v Limasssolu na Kypru. Kurz probíhal pod vedením zkušeného trenéra Paula Rogerse, jehož celoživotní působení ve vysokém managementu vzdělávacích institucích na Blízkém a Dálném východě se stalo velkým přínosem celého kurzu. Paul Rogers nás tak na jedné straně seznámil jak s teoretickými koncepty managementu vzdělávací instituce, na straně druhé pak s námi sdílel své praktické zkušenosti. Celkově musím ale vyzdvihnout nejen profesionalitu samotného trenéra, ale také i celkovou organizaci a podporu před i během tohoto kurzu ze strany pořádající instituce, která byla taktéž profesionální. Díky tomuto kurzu se náš pracovník seznámil:                                                                                                                                     - různými koncepty managementu vzdělávací instituce                                                                                                               - hlavními rolemi a odpovědnostmi vedoucího/ředitele vzdělávací instituce                                                                             - profesionalizací a rozvojem týmové spolupráce                                                                                                                         - mentoringem a osobním rozvojem jednotlivých zaměstnanců organizace                                                                               - hlavními aspekty správného vedení výuky - classroom management                                                                                       - kroky, jak zvýšit a udržet kvalitu vzdělávací instituce                                                                                                                - jednotlivými vzdělávacími systémy na poli jazykového vzdělávání a jejich nástroji                                                         Velice přínosné a přátelské bylo i setkání s ostatními účastníky tohoto kurzu - jednalo se o ředitele vzdělávacích institucí ze Slovenska, Slovinska, Lotyšska a Finska. Zejména s s představitelkou vzdělávací instituce ze Slovinska bychom rádi navázali bližší spolupráci.