Pravidla jazykové výuky

1) Zájemce řádně vyplní přihlášku, která mu bude zaslána.

2) Přijetí přihlášky potvrdíme e-mailem. Dle dostupných kapacit Vám vybereme lektora a zašleme Vám jeho jméno, e-mail a délku pobytu. Pokud z kapacitních důvodů nebudeme moci lektora přiřadit, kontaktujeme Vás a navrhneme další postup.

3) Lektor se s Vámi spojí e-mailem (kontrola spamu nutná) a dohodne si s Vámi termín a místo první schůzky. Pokud neodpovíte lektorovi do 2 dnů, spojíme se s Vámi telefonicky s dotazem, zda jste obdržel/a lektorův e-mail. Pokud se s lektorem nespojíte do 2 dnů, ani po našem telefonickém upozornění, může být Vaše místo nabídnuto jinému zájemci.

4) Pro nové zájemce je první hodina je zdarma. Je určena k seznámení se a k dohodě na výukovém plánu. Na první schůzce se s lektorem domluvíte, kde, kdy a jak často bude výuka probíhat. Domluvené dny a hodiny, prosím, dodržujte, aby nedocházelo např. každý týden ke změně termínu a nenarušilo to tak lektorům jejich výukový plán.

5) Budete-li chtít ve výuce pokračovat, sdělíte nám, kolikrát týdně si přejete mít výuku. Na základě této informace Vám bude zaslána faktura, která bude vystavena až do doby lektorova odjezdu. Zahraniční studenti/lektoři přijíždějí zpravidla na 2 - 3 měsíce. Splatnost faktury je 7 dní. Pokud nebudete s lektorem spokojen/a, pokusíme se Vám přiřadit jiného lektora a to na základě našich kapacit.

6) Během této doby si můžete domluvit s lektorem náhrady za promeškané hodiny. Pokud ovšem nevyčerpáte předplacený počet hodin v daném období, peníze se nevrací, a ani se nepřevádí na dalšího lektora. Zájemce je povinen předem informovat lektora o zrušení výuky, minimálně 24 hodin předem.

7) Budete-li chtít ve výuce pokračovat i po odjezdu Vašeho stávajícího lektora, bude Vám nabídnut lektor nový.

8) Po skončení výuky Vám bude elektronicky zaslán dotazník spokojenosti. Tento dotazník slouží ke zkvalitnění našich služeb a zároveň poslouží jakožto zpětná vazba k výuce samotným lektorům.

Jelikož se jedná o zahraniční studenty, kteří vykonávají v naší organizaci praktickou stáž, jsme povinni monitorovat vedení jejich výuky. Z tohoto důvodu se občas účastníme výukové hodiny a sledujeme přípravu a vedení výuky ze strany lektora. Jde nám pouze o monitoring a hodnocení lektora, ne o Vaše znalosti apod. Pokud bychom chtěli navštívit výuku přímo s Vámi, nejprve se s Vámi samozřejmě spojíme.

Budete-li mít jakékoli dotazy, problémy, připomínky apod., kdykoliv se na nás obraťte.

Předem děkujeme za dodržování těchto pravidel a přejeme příjemnou výuku jazyků.

 Mgr. et Mgr. Lenka Koníčková, Educa-Languages s.r.o.